รวยไม่หยุด! เกมสล็อต Wilds Of Africa แจกเงินรางวัลจากการชนะ 50 รูปแบบ หมุนยังไงก็ได้เงิน! (ตอน 1)

เกม Wilds Of Africa จากค่าย live22 สำหรับการจ่ายเงินในการชนะสูงสุดของผู้เล่นแต่ละครั้งนั้น นับจากการชนะของสัญลักษณ์ที่ตรงกันตั้งแต่ 2-3 รีลขึ้นไป

ในเกม Wilds Of Africa จากค่าย live22 สำหรับการจ่ายเงินในการชนะสูงสุดของผู้เล่นแต่ละครั้งนั้น นับจากการชนะของสัญลักษณ์ที่ตรงกันตั้งแต่ 2-3 รีลขึ้นไป เรียงกันเป็นเพย์ไลน์กับรีลข้างเคียง โต๊ะจะจ่ายจากทั้งสองแบบ ทั้งการชนะจากด้านซ้ายสุดไปด้านขวาและตรงตามจำนวนไอคอนที่ระบุในตารางอัตราต่อรอง คำนวณโบนัสสูงสุดเท่านั้นในแต่ละเพย์ โดยรูปแบบการชนะมีถึง 50 แบบ มีดังต่อไปนี้

รูปแบบการชนะเกม Wilds Of Africa

 1. ชนะรางวัลแบบเรียงตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในตำแหน่งแถวที่หนึ่ง
 2. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าของแถวที่หนึ่ง และในช่องที่สามของแถวที่สอง
 3. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวที่สอง
 4. ชนะรางวัลแบบเรียงเป็นตัว V หงาย นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง และช่องที่สามของแถวที่สาม
 5. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สาม และห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่สองและสี่ของแถวที่สาม
 6. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สาม และห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สี่ของแถวที่สอง
 7. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สาม สี่ และห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สองของแถวที่สอง
 8. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง และห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สามและสี่ของแถวที่สอง
 9. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สี่และห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สองและสามของแถวที่สอง
 10. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สามของแถวที่สาม
 11. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง และห้าของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สี่ของแถวที่สอง และในช่องที่สามของแถวที่สาม
 12. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สี่และห้าของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สองของแถวที่สอง และช่องที่สามของแถวที่สาม
 13. ชนะรางวัลแบบเรียงตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในตำแหน่งแถวที่สอง
 14. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าของแถวที่สอง และในช่องที่สามของแถวที่สาม
 15. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามของแถวที่หนึ่ง และในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าของแถวที่สอง
 16. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ ของแถวที่สาม
 17. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและห้าของแถวที่สอง
 18. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สอง, ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สาม
 19. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สอง
 20. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สามและห้าของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สี่ของแถวที่สาม
 21. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สี่ของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่หนึ่ง สอง สามและห้าของแถวที่สอง
 22. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สาม สี่และห้าของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สองของแถวที่สอง
 23. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สาม สี่และห้าของแถวที่สอง
 24. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามของแถวที่หนึ่ง, ช่องที่หนึ่งและห้าของแถวที่สอง และช่องที่สองและสี่ของแถวที่สาม
 25. ชนะรางวัลแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 2-3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองและสี่ของแถวที่หนึ่ง, ช่องที่หนึ่งและห้าของแถวที่สอง และช่องที่สามของแถวที่สาม